Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đồ gá,chúng tôi đã chế tạo các loại đồ gá hàn, đồ gá kiểm tra, đồ gá gia công…. Với độ chính xác đạt từ 3/1000 và tính thẩm mỹ cao nhất.

Công ty Cổ Phần Long Thành GMT là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đồ gá jig,chúng tôi đã chế tạo các loại đồ gá hàn, đồ gá kiểm tra, đồ gá gia công…. Với độ chính xác đạt từ 3/1000 và tính thẩm mỹ cao nhất.